ELCYKEL BATTERI RENOVERING

HANDELSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Ebike ApS., Johannedalsvej 21, 3650 Ølstykke. Tlf. 30131524, Email info@ebikeshop.dk CVR 30907140 såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og Ebike ApS. der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.

1. Leverancens omfang
På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af fremsendt faktura

2. Dokumentation og vejledning
Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet og er nødvendigt for produktet. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra Ebike ApS. side, er denne udelukkende af vejledende art, under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed.

3. Leveringstidspunkt og transport
Forsendelse af varer sker med selvstændig fragtfører (Post Danmark eller GLS). Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.
Fragtprisen er 50 DKK på forsendelser til adresse i Danmark. Dog gælder dette ikke indsendte eller indleverede batterier, som sendes retur til kunden som følge af, at kunden fortryder at få batteriet renoveret eller som følge af, at Ebike ApS. Ikke ser sig i stand til at foretage den forespurgte renovering.  Prisen på returnering af batterier i disse situationer er 100 DKK. Levering kun til Danmark.

4. Risikoen for varerne
Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringsstedet.

5. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura, bør køber reklamerer hurtigst muligt og altid indenfor rimelig tid.

6. Reklamationspligt ved fejl og mangler
Når du handler hos Ebike ApS. har du 2 års reklamationsret som er lovpligtig indenfor EU. 2 års reklamationsret gælder i henhold til Købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.

Udover den lovpligtige reklamationsret giver Ebike ApS. 2 års garanti på cellepakker, som er installeret i kundens batterikasse. Garantien på cellepakken er underlagt særlige betingelser, som anført på Ebike ApS´s hjemmeside www.elcykel-batterier.dk.
Reklamationsretten indbefatter, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Som udgangspunkt vil vi altid forsøge at reparere dit batteri.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vedligeholdelsesvejledning skal overholdes korrekt for gældende reklamationsret. Garantien dækker ikke fejl eller skader - direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb i batterikassen. Ligeledes dækker garantien ikke almen slitage der forventes ved drift af batterier. Ved almindelig drift af elcykel batterier forventes et vist kapacitetstab, som i henhold til garantibestemmelserne ikke må overstige 10% pr. 6 mdr., dvs. 40% indenfor 2 år.

For at påberåbe at varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til Ebike ApS. indenfor rimelig tid, efter at fejlen er opdaget. Køber skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består. Ebike ApS. har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet.

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er så detaljeret som muligt.
Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. Bemærk også, at hvis der er tale om en batterirenovering så skal både batteri, oplader og evt. tændingsnøgle medsendes

7. Ebike ApS´s mangelansvar
Det skal særligt præciseres, at hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller få afslag i prisen, kan Ebike ApS nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning, såfremt kravet er uforholdsmæssigt.
Såfremt batteri renoveringen, som Ebike ApS. har foretaget, mod forventning medfører svigt af batteriets drift, og som gør, at det ikke fungerer på elcyklen, vil Ebike ApS. ikke kunne påtage sig at genetablere den originale batteriopbygning med kundens originale cellepakke. Ebike ApS. kan i stedet tilbyde at tilbagebetale kunden det fulde indbetalte beløb fratrukket fragtomkostninger når Ebike ApS. igen har modtaget batteriet fra kunden. Bemærk at batteriet i disse situationer skal returneres i henhold til 11. Fortrydelsesret.

Såfremt køber ophæver aftalen som følge af væsentlig forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8.

8. Ansvarsbegrænsning
Ebike ApS. påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

9. Produktansvar
Ebike ApS. har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

10. Pris og betaling
Vi udfører elektronisk fakturering, til private kunder, firmaer og offentlige virksomheder og institutioner uden gebyr. Ebike ApS. kan tilbyde EAN fakturering til offentlige institutioner uden gebyr.

Du kan betale med indbetalingskort, Mobilepay og almindelig bankoverførsel. Ebike ApS. fakturerer alle kunder når batteri renoveringen er foretaget og varen er klar til fremsendelse eller udlevering

11. Fortrydelsesret
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Ebike ApS.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare.
Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os skriftligt besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til info@ebikeshop.dk omkring fortrydelsen af dit køb. Såfremt du fortryder dit køb skal varen afsendes senest 14 dage efter at du har meddelt at du ønsker at fortryde dit køb.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten. Sendes varen senere kan Ebike ApS. nægte at ophæve købet.

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Når varen tilbagesendes skal batteri og evt. oplader emballeres godt og varen sendes i papkasse.
Hvis tilstrækkelig emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os tilbage fratrukket installationsomkostningen af det nye batterielement som har været forbundet med batteriudskiftningen. Denne omkostning er fast og beløber sig til 600 DKK. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig fratrukket 600 DKK, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur.

Fortrydelsesret mens vi laver dit batteri:
Fortrydelsesfristen på 14 dage løber fra den dag, vi har modtaget dit batteri. Hvis du ønsker at få ydelsen stoppet og batteriet returneret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at arbejdet skal stoppes og batteriet returneres. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. Rimelige omkostninger forbundet dermed vil løbe op på 600 kr. som dækker den udførte del af arbejdet, materialer, og arbejdstid.
Du skal inden 14 dage fra vores modtagelse af batteriet give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail på info@ebikeshop.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os tilbage, fratrukket 600 DKK som udgør installationsarbejdet i dit batteri. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve de rimelige omkostninger, for det arbejde, der allerede er leveret.
Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vores adresse er:  Ebike ApS., Johannedalsvej 21, 3650 Ølstykke
Omkostninger ved returnering påhviler køber.
Du skal vedlægge en kopi af fakturaen.
Bemærk!   Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

13. Registrering af oplysninger
Når der bestilles varer via Ebike ApS.'s hjemmeside, registreres de oplysninger, køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således:
Standardinformationer (påkrævede oplysninger)
Adresseinformation: Bruges til forsendelses formål i forbindelse med bestilling af varer.
Telefonnummer/e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.
Yderligere informationer (frivillige oplysninger)
Mobiltelefon/telefax: Giver Ebike ApS. yderligere mulighed for at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.

Ebike ApS. som er dataansvarlig, videregiver ikke personlige informationer til tredjepart i nogen henseender, dog undtaget koncernforbundne selskaber. De data, som køber opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.
Ebike ApS. sender ikke uopfordrede e-mails ud over hvad der fremgår af ovenstående. Nyhedsbreve m.v. vil således alene blive fremsendt til køber, såfremt der sker tilmelding til denne service på vores hjemmeside. Køber kan til enhver tid fravælge modtagelse af reklamer. Det vil fremgå af nyhedsbrevet, hvorledes dette kan ske.
Når du køber hos Ebike ApS. registreres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort.
Alle aktiviteter på Ebike ApS.´s hjemmeside registreres automatisk, og bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgene, hits mm.)
Har du købt en vare hos Ebike ApS. har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Persondata opbevares og transmitteres ikke i krypteret form.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@ebikeshop.dk  Att. reklamation. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Handelsbetingelserne er senest opdateret 23.01.2020

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Ebike ApS.

Johannedalsvej 21

3650 Ølstykke

E-mail: info@ebikeshop.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

______________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

Forbrugerens mobil nr.:  ___________________________________________________________________

 

 

Forbrugerens emailadresse:  _______________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram