ELCYKEL BATTERI RENOVERING

TYPISKE FEJL PÅ GAMLE ELCYKEL BATTERIER

Et elcykel batteri holder typisk 4-5 år afhængigt af brugsslidtage, alder og cellekvalitet. De første par år er batteriet normalt i god form, dvs. kapaciteten (Ah) er intakt og batteriets interne modstand er lav så det yder god kraft på elcyklen. Alle batterier slides dog med årene – også selvom batteriet ikke bruges (batteriet ældes hurtigere når det ikke bruges). Derfor er det vigtigt at dit batteri benyttes regelmæssigt hvis det skal holde mange år. Når batteriet slides, oplever man det mest tydeligt ved, at batteriindikatoren på styret hurtigere begynder at falde når man cykler. Særligt om vinteren kan det gå hurtigt ned, da lavere temperaturer nedsætter batteriets ydelse forbigående. Afhængigt af dit behov for rækkevidde kan man leve med denne tilstand et stykke tid så længe man kun kører korte ture. Man er dog nød til at lade hyppigere op. På et tidspunkt kan batteriet dog pludseligt fejle – typen af fejl som forekommer kan være forskellig – vi har forsøgt at opstille de typiske fejl som kan forekomme, og har beskrevet hvordan de opleves.

Når vi modtager et elcykel batteri, som skal renoveres, spørger vi altid kunden hvad fejlen på batteriet er. Vi har derfor opnået en stor indsigt i hvad der oftest får batterier til at fejle og hvordan det opleves af brugeren. Vi har også mulighed for at teste batteriet i et testapparat, som kan simulere batteridriften på en elcykel og derved konstatere, om den fejl kunden oplever også passer med det vi kan måle os frem til.

De typiske batterifejl vi oplever er i prioriteret rækkefølge:

1. BATTERIET SÆTTER UD NÅR DET BELASTES, F.EKS. OP AD BAKKE ELLER NÅR MAN SÆTTER I GANG.

Dette er en af de mest almindelige fejl på elcykel batterier. Det skyldes at en eller flere af battericellerne har fået en defekt og at batteriets BMS kobler batteriet fra når den eller de celler som har defekt falder for meget i spænding i forhold til de øvrige battericeller. Desværre kan man ikke udskifte den defekt celle så derfor er der ikke andet for end at udskifte hele celleblokken i batteriet ved en fuld renovering. Cellefejl indtræder typisk efter nogle års drift, afhængig af brugen af batteriet og kvaliteten af cellerne.

2. BATTERIET KØRER IKKE LÆNGERE SÅ LANG TID PÅ EN OPLADNING

Denne fejl kan have relation til 1) – men det kan også skyldes almindelig slitage som har reduceret batteriets kapacitet. Hvis f.eks. batteriet har tabt 20% efter et par års drift, ja så kører det 20% kortere. Kan man acceptere den kortere rækkevidde kan man bare køre videre og så acceptere, at man ikke længere kommer så langt på en opladning. Grundet det uundgåelige kapacitetstab er det derfor også en god idé at opgradere sit batteri, når det renoveres, så rækkevidden yderligere forlænges. Efter et par års drift er rækkevidden således længere end hvis du havde valgt en mindre opgradering. Kapacitetstab er et basalt batteriproblem for alle transportkøretøjer som kører på batterier, så batteriskift er uundgåeligt, så længe batterier holder kortere tid end selve køretøjet.

3. BATTERIET ER SLØVT

Denne fejl kan også relateres til 2) men ikke nødvendigvis 1) da cellers naturlige slitage ikke nødvendigvis betyder, at en eller flere af battericellerne er defekte. Når batteriet slides/ældes stiger den interne modstand i batteriet, og batteriet er ikke længere i stand til at holde sin spænding, når det belastes. Det svarer lidt til at vi som mennesker ikke helt har de kræfter som da vi var unge, og derved heller ikke kan yde det samme arbejde. På en elcykel opleves det ved, at elcyklen ikke trækker så godt og at batteri indikatoren viser et lavere udslag hurtigere end da det var nyt. Bemærk at denne tilstand forbigående kan optræde når det er koldt – det skyldes at batteriets spænding falder når batteriet er koldt, og at batteriet derfor føles sløvt.

4. BATTERIET VIL IKKE LADE

Af og til får vi batterier ind som ikke kan oplades. Det kan skyldes flere ting. Hvis batteriet har en alvorlig cellefejl (altså en celle som er næsten helt død) så forhindrer batteriets BMS at batteriet kan lades op. Der kan også være opstået en fejl i batteriets BMS, men det er sjældent at dette sker. Opladningsproblemer kan også skyldes fejl på opladeren eller på stikket i batteriet eller på opladeren. På mange batterier har vi mulighed for at udskifte batteristikket så hele batteriet ikke behøver at blive kasseret.

5. BATTERIET ER DØDT

Er batteriet helt dødt kan det skyldes at batteriet har tabt al sin spænding (hvis det f.eks. har stået stille alt for længe, dvs. i et eller flere år). I den tilstand kan det ikke reaktiveres, da alle celler beskadiges permanent. Det er batteriets BMS som forhindrer at opladningen starter og det er en ren sikkerhedsmekanisme som sikrer, at batteriet f.eks. ikke kan gå i brand. Et dødt batteri kan også skyldes en defekt BMS, og endelig kan det være et mere simpelt problem, f.eks. at batteriets sikring er gået eller at tændingsnøglen i batteriet (hvis batteriet bruger tændingsnøgle) er defekt.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram